cctaalbureau.nl

privacy & klachten

Privacy- en klachtenreglement

Coene & Claassen Taalbureau behandelt de gegevens van deelnemers vertrouwelijk. Daarvoor hebben wij een privacyreglement.

 

Coene & Claassen Taalbureau wil de kwaliteit van de organisatie, dienstverlening en opleidingsproducten waarborgen. Het kan echter voorkomen dat er een ontevredenheid is. Coene & Claassen Taalbureau wil dit graag oplossen. Daarvoor hebben wij een klachtenreglement.

 

Het  privacy- en klachtenreglement kunt u opvragen en inzien bij ons Taalbureau. Neem contact met ons op via deze website en wij sturen de reglementen toe. U kunt het ook hieronder bekijken.

privacyregelement_en_klachtenregelement_def_juni_2017.pdf