cctaalbureau.nl

wie zijn wij?

 

 

Wij zijn Jacqueline Claassen en Annemie Coene, beiden ervaren docenten Nederlands als eerste en tweede taal.

Wij doceren en begeleiden onze cursisten al vele jaren met succes en hebben de nodige expertise op het gebied van het Nt2- en Nt1-onderwijs. Onze lessen zijn toegespitst op de behoefte van de cursisten. We zijn flexibel in tijd en locatie van de lessen.

Annemie Coene

Annemie Coene heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Naast haar werk in het bankwezen en bij de overheid was ze als vrijwilligster werkzaam bij Vluchtelingenwerk.

Om anderstaligen niet alleen te helpen met het inrichten van een nieuw leven in een vreemd land, maar ook met de Nederlandse taal, begon ze in 2009 met de opleiding Docent Nt2 aan de Hogeschool van Amsterdam.

Vanaf 2009 werkte ze als docent Nt2, stagebegeleider en trajectbegeleider bij het ROC van Amsterdam.

Jacqueline Claassen

Jacqueline Claassen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie heeft ze als stewardess gewerkt bij de KLM. Daarnaast gaf ze ook al Nederlands aan anderstaligen en Nederlanders.

Sinds 1994 doet ze dit fulltime. In 2006 volgde Jacqueline de post-hbo-opleiding Nt2.

De laatste 12 jaar werkte ze als intaker, docent, trajectbegeleider en stagebegeleider bij het ROC van Amsterdam. Daar verzorgde ze o.a. de inburgeringstrajecten.

Opdrachtgevers

Wij werken/werkten o.a. voor:

 

OTTO Workforce Gemeente Naarden ROCvA Implacement BV
Gemeente Bussum Gemeente Stichtse Vecht Zanders Taalthuis
 Gemeente Hilversum